Αρχική ΣελίδαΠιστοποιητικά

Η εταιρία "ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ", ως σύγχρονη επιχείρηση και έχοντας ως πρωταρχική μέριμνα την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, σύμφωνα με την πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και έχει πιστοποίηση:

  • Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνές πρότυπου ISO 22000:2005.
  • Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 14001:2015.
  • Αειφορίας βάσει της 2009/28/ΕΚ Κοινοτικής Οδηγίας και σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης αειφορίας ISCC EU.
  • Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας Πληροφοριών ISO 27001:2013

Κωδικοί αριθμοί έγκρισης

Ψυκτικών εγκαταστάσεων .

Τεμαχισμού, αποστέωσης, συσκευασίας νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, μηρυκαστικών-χοίρων και κατάψυξης του νωπού κρέατος.

Επεξεργασίας, συσκευασίας και κατάψυξης, άκρων, στομάχων, εντέρων.

Τήξης ζωικού λίπους.

Συλλογής, επεξεργασίας, συντήρησης και διάθεσης δερμάτων.

Μονάδας αποτέφρωσης.

Εμπόρου τύπου Α.

ΕΜΠΟΡΟΥ ΖΥΠ ΤΥΠΟΥ Β´