Αρχική Σελίδα

Η εταιρία με την επωνυμία "ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΚΕ" και τον διακριτικό τίτλο "ΒΟΡΑΣ" με αντικείμενο την "Επεξεργασία Προϊόντων Σφαγής" διαθέτει μονάδα πρωτότυπη και πρότυπη ως προς το είδος και τις προδιαγραφές αντίστοιχα. Διαβάστε περισσότερα για το προφίλ της εταιρίας.